ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Zoly cung cấp tính năng rút ngắn URL, liên kết có thương hiệu tùy chỉnh cũng như các sản phẩm và dịch vụ quản lý và phân tích liên kết cho người dùng của mình (gọi chung là “Dịch vụ Zoly”). Dưới đây là toàn bộ thông tin các điều khoản điều khoản sử dụng dịch vụ dành cho người sử dụng, gọi là “Chính sách điều khoản”. Bằng việc sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn được hiểu rằng sẽ đồng ý toàn bộ điều khoản đã được đề cập.

I. PHẠM VI & SỬA ĐỔI

1. Các sửa đổi

Zoly bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này, chúng tôi sẽ đăng sửa đổi trên trang web của mình hoặc cung cấp cho bạn thông báo về việc sửa đổi trên trang Chi tiết tài khoản Zoly của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ Zoly sau ngày sửa đổi có hiệu lực, bạn cho biết rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận đã sửa đổi. Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra Thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi và việc sử dụng dịch vụ Zoly sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc chấp nhận những thay đổi đó. Nếu Thỏa thuận đã sửa đổi không được bạn chấp nhận, thì cách duy nhất của bạn là ngừng sử dụng dịch vụ Zoly.

2. Phạm vi & sản phẩm hiện tại

Kể từ ngày có hiệu lực, Zoly cung cấp một số dịch vụ Zoly nhất định cho khách hàng. Zoly có thể thêm, xóa, tạm ngừng, ngừng, sửa đổi hoặc cập nhật dịch vụ Zoly bất kỳ lúc nào, theo quyết định của mình. Sau ngày có hiệu lực của bản cập nhật đó, Zoly sẽ không có nghĩa vụ chạy, cung cấp hoặc hỗ trợ các phiên bản cũ của dịch vụ Zoly.

3. Khách hàng Doanh nghiệp Zoly

Nếu bạn đã mua Zoly Business, các điều khoản này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi bởi một thỏa thuận bổ sung dành cho doanh nghiệp và một hoặc nhiều biểu mẫu đặt hàng, các điều khoản này sẽ kiểm soát ở mức độ xung đột với các Điều khoản này.

4. Hỗ trợ, thời gian hoạt động & đào tạo

Việc đào tạo và mức độ hỗ trợ khách hàng đối với cấp dịch vụ Zoly mà bạn mua được quy định trên trang bảng giá dịch vụ Zoly.

II. TÀI KHOẢN ĐÃ TRẢ

1. Các khoản phí

Zoly cung cấp các dịch vụ có tính phí cung cấp các tính năng và chức năng bổ sung. Giá và dịch vụ cho tài khoản trả phí được mô tả trên trang bảng giá dịch vụ của Zoly và có thể được cập nhật theo thời gian. Nếu bạn đăng ký một tài khoản trả phí, bạn đồng ý thanh toán cho Zoly tất cả các khoản phí áp dụng cho cấp dịch vụ Zoly theo lựa chọn của bạn. Phí không được hoàn lại trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc theo quy định cụ thể khác được cho phép trong thỏa thuận này.

2. Tự động gia hạn và dùng thử

Nếu tài khoản của bạn được đặt thành tự động gia hạn hoặc đang trong thời gian dùng thử và bạn đã cung cấp phương thức thanh toán dịch vụ cho Zoly, Zoly sẽ tự động tính phí tài khoản thanh toán của bạn khi kết thúc thời gian dùng thử hoặc bắt đầu mỗi kỳ gia hạn đối với thời hạn gia hạn, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa tính năng tự động gia hạn trước khi hết thời hạn hiện tại. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận trong trang Chi tiết tài khoản của tài khoản của mình hoặc, nếu bạn đã mua Dịch vụ của mình thông qua đại diện tài khoản Zoly bằng cách liên hệ với đại diện tài khoản Zoly của bạn. Nếu bạn đang sử dụng gói tài khoản trả phí kéo dài từ mười hai (12) tháng trở lên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng 30 ngày trước khi tài khoản của bạn gia hạn, bao gồm bất kỳ thay đổi nào về Phí cho gói.

3. Thanh toán

Khách hàng sẽ thanh toán hóa đơn Zoly vào khoảng thời gian thanh toán đã chọn. Nếu không được chỉ định khác, các khoản thanh toán sẽ đến hạn ngay lập tức. Khách hàng ủy quyền cho Zoly tính phí Khách hàng đối với tất cả các khoản Phí áp dụng bằng phương thức thanh toán đã chọn của Khách hàng thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Zoly. Khách hàng sẽ cung cấp thông tin liên hệ và thanh toán đầy đủ và chính xác cho Zoly. Zoly có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ nếu Phí quá hạn. Phí chưa thanh toán phải chịu khoản phí tài chính là một phần trăm (1,5%) mỗi tháng (18% mỗi năm), hoặc mức tối đa được pháp luật cho phép, tùy theo mức nào thấp hơn, cộng với tất cả các chi phí thu phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý.

4. Hạ cấp

Zoly có quyền hạ cấp, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ của Zoly nếu Phí đã quá hạn.

III. Giới hạn trách nhiệm

  • Khi đồng ý sử dụng hệ thống của zoly.vn bạn hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp về nội dung đường link bạn đã tạo hoặc đã xuất bản từ hệ thống của chúng tôi.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng nền tảng Zoly.
  • Thông tin cá nhân và mật khẩu truy cập hệ thống bạn cần bảo mật và lưu trữ ở những nơi an toàn. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đến từ việc bạn không bảo mật tài khoản.
  • Các bài viết trên blog của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo.
  • Trong trường hợp tài khoản của bạn gặp sự cố vì DDOS (tấn công từ chối dịch vụ) làm gián đoạn truy cập người dùng, Zoly sẽ cùng hỗ trợ khắc phục giải quyết vấn đề. Trường hợp lỗi gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì chúng tôi sẽ tạm ngưng kết nối đến liên kết của bạn để không ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống.

IV. Đối với đăng nhập bằng các mạng xã hội Facebook, Google

  • Chúng tôi chỉ thu thập email người dùng để đối chiếu tài khoản.
  • Sử dụng đăng nhập nhanh đối với liên kết mạng xã hội.
  • Người sử dụng cần đọc về Chính sách điều khoản, Giới hạn trách nhiệm trước khi sử dụng zoly.vn.
  • Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.