CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng đến với Zoly. Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Zoly đối với việc thu thập, sử dụng, bảo mật và tiết lộ thông tin cá nhân về bạn. Nó cũng mô tả các lựa chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng, truy cập, xóa và sửa thông tin cá nhân của bạn.

I. Zoly thu thập những thông tin gì?

Zoly có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn sau, như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, khi bạn (i) đăng ký Trang web và Dịch vụ, thông qua tài khoản người dùng của bạn với Zoly, bao gồm đăng ký thông qua dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba (tài khoản của bạn”); (ii) sử dụng dịch vụ; hoặc (iii) xem hoặc tương tác với liên kết Zoly (hoặc liên kết zoly.vn của chúng tôi hoặc một trong các miền có thương hiệu của chúng tôi) trên trang web của bên thứ ba. Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ bạn, một số loại thông tin trong số đó có thể được coi là thông tin cá nhân theo luật hiện hành.

II. Zoly sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Zoly sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích chung:

  • Xác định và xác thực tài khoản.
  • Cải thiện dịch vụ.
  • Chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.
  • Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

III. Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính.

Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Zoly dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

IV. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

V. Thông tin chúng tôi chia sẻ

Các dịch vụ được thiết kế để giúp bạn chia sẻ thông tin với những người khác. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng sử dụng các Chỉ số Liên kết Zoly. Do đó, các danh mục thông tin cá nhân sau đây được tạo ra thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ được chia sẻ công khai hoặc với các danh mục sau của các bên thứ ba cho các mục đích kinh doanh được mô tả bên dưới.

* Liên kết Zoly mà bạn tạo

Phần lớn hoạt động của bạn trên và thông qua dịch vụ được công khai theo mặc định. Ví dụ: khi bạn tạo một Liên kết Zoly, các URL gốc bạn đã rút ngắn và các liên kết Zoly tương ứng sẽ được công khai.

* Thông tin tài khoản

Khi được pháp luật cho phép, nếu bạn đăng ký Tài khoản Zoly bằng địa chỉ email trên miền thuộc sở hữu của một tổ chức, (Ví dụ: nhà tuyển dụng hoặc tổ chức giáo dục nơi bạn có tài khoản email), chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email và thông tin của bạn về Tài khoản của bạn, chẳng hạn như số lượng liên kết bạn đã tạo, với tổ chức đó để khám phá mối quan tâm của tổ chức trong việc tạo hoặc quản lý tài khoản doanh nghiệp hoặc cho các mục đích liên quan.

* Thông tin chúng tôi chia sẻ với khách hàng

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này với khách hàng của chúng tôi. Khi bạn tạo Liên kết Zoly của một trong các trang web của khách hàng của chúng tôi, khách hàng có thể xem URL gốc chưa được sửa, ngày và giờ Liên kết Zoly được tạo, vị trí tạo Liên kết từ địa chỉ IP của bạn và được tổng hợp thông tin về số lần nhấp và lượt xem của các Liên kết Zoly, bao gồm số lần Liên kết Zoly được chia sẻ, cho dù nó có được xem hay không, so sánh hiệu suất của Liên kết Zoly đó với tất cả các Liên kết Zoly trỏ đến cùng một nội dung, cho dù những người khác đang chia sẻ một Liên kết Zoly đến cùng một nội dung, các vùng địa lý nơi nội dung đang được xem và đặc điểm nhận dạng của các mạng xã hội mà các Liên kết Zoly xuất hiện trên đó.

* Thông tin bạn chọn chia sẻ

Khi tạo một Liên kết Zoly, bạn có thể chia sẻ Liên kết Zoly đó thông qua dịch vụ của Bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào mà bạn chọn phân phối thông qua Dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như bài đăng trên mạng xã hội mà bạn tạo, sau đó có thể có thể truy cập được đối với người dùng của các dịch vụ đó. Bạn cũng có thể truy cập các Dịch vụ của bên thứ ba khác thông qua Dịch vụ, ví dụ: bằng cách nhấp vào các liên kết trong trang Thống kê để có Liên kết Zoly. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Dịch vụ bên thứ ba mà bạn truy cập thông qua Dịch vụ vì Zoly không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật của các Dịch vụ của bên thứ ba này.

* Thông tin được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê và ký hợp đồng với các bên thứ ba để thực hiện một số nhiệm vụ thay mặt và theo chỉ đạo của chúng tôi (“Nhà cung cấp dịch vụ” của chúng tôi). Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin về bạn với Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các mục đích kinh doanh nhất định, như cung cấp sản phẩm của chúng tôi với các nghiên cứu và phân tích về hành vi của người dùng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quảng cáo cho người dùng, xử lý các khoản thanh toán cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tiếp thị qua email. Các thỏa thuận của chúng tôi với các Nhà cung cấp dịch vụ này cho phép họ chỉ sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Việc chuyển giao cho các bên thứ ba tiếp theo được bảo đảm bởi các thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

* Thông tin được tiết lộ dựa trên việc chuyển giao kinh doanh

Chúng tôi có thể chuyển giao và/ hoặc cung cấp thông tin về người dùng của chúng tôi liên quan đến việc mua lại, bán tài sản của công ty hoặc các tình huống khác mà thông tin người dùng sẽ được chuyển giao như một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi. Bạn sẽ được thông báo qua email và/ hoặc một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Trong trường hợp như vậy, người mua lại Zoly có thể tiếp tục sử dụng thông tin của bạn như được quy định trong chính sách này hoặc theo cách khác được pháp luật cho phép.

* Thông tin được tiết lộ để bảo vệ Zoly và những người khác

Zoly có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà họ thu thập được khi họ thực sự tin rằng làm như vậy là cần thiết một cách hợp lý để (i) tuân thủ luật, quy định hoặc pháp lý bắt buộc yêu cầu, bao gồm cả quy trình từ cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ hoặc cơ quan an ninh quốc gia, (ii) thực thi Chính sách quyền riêng tư hoặc Điều khoản dịch vụ, bao gồm việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn trong đây, (iii) phát hiện, ngăn chặn, ngăn chặn hoặc giải quyết hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp , (iv) phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của người dùng, hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Zoly, người dùng và công chúng. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để được bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, gian lận hoặc bất hợp pháp.

* Thông tin chúng tôi chia sẻ với sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn khi bạn chỉ đạo hoặc hướng dẫn chúng tôi làm như vậy, chẳng hạn như khi bạn chia sẻ các Liên kết hoặc nội dung Zoly với người khác thông qua dịch vụ, nếu bạn cố ý sử dụng hoặc hướng dẫn chúng tôi hoặc các dịch vụ tương tác với các bên thứ ba, hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn rằng thông tin bạn cung cấp sẽ được chia sẻ theo một cách cụ thể và bạn cung cấp thông tin đó (như chia sẻ/ đăng nó với dịch vụ của bên thứ ba).

VI. Bảo mật thông tin

Thông tin tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Bạn có thể giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào Tài khoản của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu một cách thích hợp và hạn chế quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn bằng cách đăng xuất sau khi bạn đã truy cập vào tài khoản của mình.

Zoly cố gắng bảo vệ thông tin mà nó thu thập được về người dùng của mình bằng cách sử dụng các quy trình và kiểm soát bảo mật hợp lý, tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và Zoly không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin về bạn được lưu trữ bởi Zoly. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện thấy vi phạm bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn nếu thông tin cá nhân của bạn bị xâm phạm, theo luật hiện hành.

VII. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Zoly có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên dịch vụ hoặc gửi email cho bạn và chúng tôi sẽ cho biết khi nào những thay đổi đó sẽ có hiệu lực. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật khi bạn sử dụng dịch vụ sau khi những thay đổi đó có hiệu lực.