Để sửa một liên kết rút ngắn đã tạo, bạn có 2 cách để chỉnh sửa:

Cách 1:

1. Đăng nhập vào tài khoản Zoly ở màn hình Tổng quan, phần Liên kết nơi tổng hợp các liên kết đã được rút ngắn của bạn

2. Nhấp chuột vào liên kết mà bạn muốn xóa, sẽ xuất hiện Màn hình chi tiết liên kết đó

3. Nhìn vào góc phải màn hình chọn vào biểu tượng …………., nhấp vào Xóa

4. Chọn vào nút Xóa để hoàn tất xóa liên kết đó

Cách 2:

1. Đăng nhập vào tài khoản ở màn hình Tổng quan, phần Liên kết nơi tổng hợp các liên kết đã được rút ngắn của bạn

2. Bạn tìm liên kết mà bạn muốn xóa, ở góc màn hình bên phải của liên kết đó bạn chọn vào biểu tượng …….. sau đó nhấp vào Xóa.

 

3. Chọn vào nút Xóa để hoàn tất xóa liên kết đó

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *