Để sửa một liên kết rút ngắn đã tạo, thì bạn có 2 cách để chỉnh sửa:

Cách 1:

1. Sau khi đăng nhập ở màn hình Tổng quan, phần Liên kết nơi tổng hợp các liên kết đã được rút ngắn của bạn

2. Nhấp chuột vào liên kết mà bạn muốn chỉnh sửa, sẽ xuất hiện Màn hình chi tiết liên kết đó

 

3. Bạn chỉnh sửa xong thì chọn Cập nhật

 

Cách 2:

1. Sau khi đăng nhập ở màn hình Tổng quan

2. Bạn tìm liên kết mà bạn muốn chỉnh sửa, ở góc màn hình bên phải của liên kết đó bạn chọn vào biểu tượng …….. sau đó nhấp vào Chỉnh sửa

3. Xuất hiện Màn hình chi tiết liên kết đó và chỉnh sửa

4. Sau khi chỉnh sửa xong chọn Cập nhật

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *